Κατασκευάσαμε την πρώτη πράσινη πολυκατοικία στο Βόλο

/Κατασκευάσαμε την πρώτη πράσινη πολυκατοικία στο Βόλο/