Τι προσφέρουμε

Το τεχνικό γραφείο «Γεώργιος Παπακώστας & Συνεργάτες» αναλαμβάνει κατασκευή ιδιωτικών έργων και κατασκευή έργων επί αντιπαροχής καθώς και μελέτες για την εφαρμογή των παραπάνω.

  • Εκπόνηση μελετών και έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Επίβλεψη ιδιωτικών έργων
  • Κατασκευή μονοκατοικιών, εξοχικών και επαγγελματικών χώρων
  • Κατασκευή πολυκατοικιών σε οικόπεδα επί αντιπαροχή ή και ιδιόκτητα.
  • Κατασκευή συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών
  • Επισκευή παλαιών κτισμάτων
  • Αναπαλαίωση-Αποκατάσταση πέτρινων κτισμάτων.
  • Εκπόνηση κάθε είδους μελέτης για την υλοποίηση όλων των παραπάνω.

Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 90%. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και επακόλουθο την μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του χρήστη. Με άλλα λόγια οι επεμβάσεις που προβλέπει μια ενεργειακή αναβάθμιση για ένα κτήριο, αποτελούν μονόδρομο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επιφέρουν σημαντική οικονομία στον ετήσιο οικιακό προϋπολογισμό.

Περισσότερα

Ιδιωτικά έργα

Οι συνθήκες διαβίωσης στις μεγαλουπόλεις έχουν γίνει ανυπόφορες. Το κυκλοφοριακό, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η τσιμεντοποίηση αυτών των περιοχών, δημιούργησαν την ανάγκη να αναζητήσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.

Περισσότερα