Η εταιρία

Ο Γιώργος Παπακώστας, Πολιτικός Μηχανικός Δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών κτιρίων και μελετών από το 1990.  Το 2004 ιδρύει την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και συνεχίζει την πορεία στο χώρο των κατασκευών αναβαθμίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες με έμφαση στην ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων και ανακαινίσεων.

Η έδρα της εταιρείας είναι στον Βόλο και συνεργαζόμαστε με αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μηχανολόγους και διακοσμητές, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία. Επίσης συνεργαζόμαστε με αξιόλογα συνεργεία οικοδόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ελαιοχρωματιστών κ.λ.π., προκειμένου να ολοκληρώσουμε με τα έργα που αναλαμβάνουμε, με απόλυτη συνέπεια τόσο στον χρόνο παράδοσης, όσο και στην ποιότητα κατασκευής τους.

Σκοπός – Φιλοσοφία

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών , με γνώμονα πάντα το όφελος και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε κτήρια που θα συνδυάζουν τις λειτουργικές, τεχνικές, τεχνολογικές και αισθητικά άρτιες απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου εξασφαλίζοντας του ένα άνετο περιβάλλον, με κύριο στόχο την χαμηλή κατανάλωση και τα μειωμένα κόστη.

Η προσπάθεια μας να πετύχουμε τους στόχους μας βασίζεται στον σεβασμό προς τον πελάτη και το περιβάλλον του καθώς και στη συνεχή επικοινωνία μαζί του, με σκοπό να ικανοποιούμε άμεσα και απόλυτα τις ανάγκες του.

Οι Αρχές μας

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση
  • Πρωτότυπος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
  • Βέλτιστες κατασκευαστικές λύσεις με κύριο γνώρισμα την ποιότητα
  • Επιμονή στη λεπτομέρεια και στο τελικό φινίρισμα
  • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
  • Συνεχής έλεγχος των έργων από έμπειρους μηχανικούς
  • Περιβαλλοντική Προσέγγιση