Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 90%. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και επακόλουθο την μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του χρήστη. Με άλλα λόγια οι επεμβάσεις που προβλέπει μια ενεργειακή αναβάθμιση για ένα κτήριο, αποτελούν μονόδρομο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επιφέρουν σημαντική οικονομία στον ετήσιο οικιακό προϋπολογισμό.

Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση από την Papakostas Constructions

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, του διαμερίσματος, του σπιτιού και οποιουδήποτε ακινήτου  , με βάση την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λύση.

Η εταιρεία μας «Papakostas constructions»  έχει μελετήσει  και κατασκευάσει  την ΠΡΩΤΗ  ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, με ενεργειακή κλάση Α, η οποία ολοκληρώθηκε και κατοικήθηκε με θεαματικά αποτελέσματα ενεργειακής κατανάλωσης, καλύτερα από αυτά που προβλεπόταν στην ενεργειακή μελέτη , όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας  σε θέρμανση , ψύξη και Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ).

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στην ενεργειακή αναβάθμιση με πρωτοποριακά συστήματα και το Know-how η εταιρεία μας μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε αντίστοιχο αίτημα εξασφαλίζοντας  έως και 90% μείωση μηνιαίου κόστους λειτουργίας.  Επίσης εκπονεί μελέτες για τον σχεδιασμό του κτιρίου σας ως «Κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης». Συγκεκριμένα, εξετάζοντας ένα πολύ μεγάλο πλήθος εναλλακτικών σεναρίων σχεδιασμού, προσδιορίζεται αρχικά η δυνατότητα κατασκευής του κτιρίου ως κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή με πολύ χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, επεμβαίνοντας στο σχεδιασμό και στην ποιότητα κατασκευής των δομικών στοιχείων του. Στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και το διαθέσιμο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της περιοχής, προσδιορίζεται η βέλτιστη από πλευράς κόστους και ενεργειακής απόδοσης τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της απαιτούμενης ενέργειας .

 Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους:

-Μείωση κόστους λειτουργίας (ειδικά σήμερα με τις υψηλές τιμές των καυσίμων οι οποίες αυξάνονται διαρκώς)
-Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι
-Αύξηση της αξίας του ακινήτου

Η ενεργειακή κλάση του κτιρίου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξία πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου, καθώς ένα κτίριο με υψηλή ενεργειακή κλάση (Α,Β) είναι χαμηλής μηνιαίας κατανάλωσης έως και 90%.

Μέρος του κόστους των επεμβάσεων μπορεί να καλυφθεί και από το νέο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον” του Υπουργείου Περιβάλλοντος που πρόκειται σύντομα να  ξεκινήσει και πάλι.

Οι κυριότερες επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

Για να γίνει εφικτή η αποτελεσματική μείωση των καταναλώσεων ενός κτιρίου θα πρέπει να εφαρμοστούν τόσο παθητικά όσο και ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ανάλογα με την περίπτωση και τις δυνατότητες που υπάρχουν είναι δυνατή η εφαρμογή όλων των κατωτέρω συστημάτων ή μέρους αυτών.

Παθητικά συστήματα 

 1. Θερμομόνωση του κτιριακού περιβλήματος (οροφής ή δώματος – δαπέδου – τοίχων). Στα δώματα τοποθετείται συνδυαστικά και η υγρομόνωση.
 2. Τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων υψηλής απόδοσης
 3. Τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων, σε συνδυασμό με τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων υψηλής απόδοσης ή ανεξάρτητα, εφόσον τα υφιστάμενα κουφώματα το επιτρέπουν.
 4. Βελτίωση της αεροστεγανότητας με την τοποθέτηση αεροφρακτών στα κουφώματα και αντικατάσταση του υφιστάμενου τζακιού με ενεργειακό εξωτερικής τροφοδοσίας αέρα.
 5. Τοποθέτηση στοιχείων σκίασης,εξωτερικός σκιασμός , εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Οι εξωτερικές περσίδες αλουμινίου, οι οποίες ρυθμίζονται καθ’ύψος, συνδυάζουν τέλεια την εξωτερική σκίαση με τον μοντέρνο σχεδιασμό, αποτελούν την νέα τάση των συστημάτων σκίασης.
 6. Πράσινα δώματα , Πράσινες στέγες . Όπου είναι δυνατόν αποτελούν μια πολύ καλή λύση σε συνδυασμό με πολύ καλή θερμομόνωση. Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε συνθήκες καλοκαιριού όσο και σε χειμώνα. Επίσης συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου.
 7. Αερισμός Ο φυσικός αερισμός μπορεί να μειώσει σημαντικά το θερμικό φορτίο που δέχεται ένα κτήριο και να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον απαλλαγμένο από υγρασία και οσμές.
 8. Φυσικός φωτισμός Εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο εσωτερικό ενός κτηρίου.Όπου αυτό δεν είναι εφικτό μέσω των ανοιγμάτων, το επιτυγχάνουμε με ειδικές εφαρμογές (π.χ. φωτοσωλήνες).
 9. Θερμική αδράνεια Αντίσταση στις εξωτερικές μεταβολές της θερμοκρασίας. Απαραίτητη για τις δικές μας κλιματικές συνθήκες.
 10. «Πράσινα» υλικά Υλικά που απαιτούν λιγότερη ενέργεια για την κατασκευή τους. ή άλλα που μπορούν να ανακυκλωθούν μετά τη χρήση τους. Δεν εκπέμπουν επιβλαβή σωματίδια στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.
 11. Επαναχρησιμοποίηση του νερού Μπορούμε να ανακυκλώσουμε το νερό που καταναλώνουμε και να το επαναχρησιμοποιήσουμε (πότισμα, νερό για λεκάνες κ.λ.π.). Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε μείωση της κατανάλωσης έως και 40%.

Ενεργητικά συστήματα 

 1. Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός με χρήση λαμπτήρων οικονομίας (φθορισμού ή LED) και όπου είναι εφικτό με  φωτοσωλήνες.
 2. Θερμικά ηλιακά για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίσης, σε κτίρια πολύ καλά θερμομονωμένα μπορούν να συμβάλουν στην υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης με κατάλληλη μελέτη (ηλιοθερμία).
 3. Συστήματα αυτοματισμών–Domotics για τον αποτελεσματικό έλεγχο , την σωστή λειτουργία των συστημάτων ,αυξημένη ασφάλεια αλλά και άνεση στα σπίτια και στους χώρους εργασίας μας.(συστήματα αντιστάθμισης, θερμοστατικοί διακόπτες κ.λπ.)
 4. Οικιακές συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Με την σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης – ΖΝΧ βελτιώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αποδοτικότητά τους (πλυντήρια ρούχων – πιάτων).
 5. Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής
 6. Αποδοτικά  συστήματα θέρμανσης – ψύξης. Με την ύπαρξη δικτύων φυσικού αερίου επιλέγουμε κατάλληλους καυστήρες, ατομικά λεβητάκια αερίου συμπυκνωμάτων με βαλβίδα αντιστάθμισης , αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης (χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας).
 7. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες Χρήση, όπου αυτό είναι εφικτό και αποδοτικό (φωτοβολταϊκά στοιχεία – πανελλα η ακόμη φωτοβολταϊκά κεραμίδια , γεωθερμική αντλία ,ηλιακή, αιολική, γεωθερμία.κ.λ.π.).

Oι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζονται σε νεόδμητα κτίρια, αλλά και σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία υφίστανται ριζική ή μερική ανακαίνιση.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και να αναλάβει τη μελέτη και την εφαρμογή της ενεργειακής βελτίωσης του κτηρίου του.

Τι είναι όμως κτίρια ΝΖΕΒ «Near Zero Energy Building»  Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της κοινοτικής οδηγίας 2010/31/ΕΕ, θα πρέπει να καθορισθεί η απαιτούμενη μέριμνα ώστε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με την οδηγία και τον νόμο δίνεται ο εξής ορισμός: «Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»: είναι το κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση  δηλαδή  σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, που πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Η εταιρεία μας «Papakostas constructions» έχει τυποποιήσει τρεις τύπους κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης έως «Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»  ( Β, Β+, και Α) αναλόγως του προϋπολογισμού και της ενεργειακής συνείδησης που διαθέτει ο πελάτης. Ο κάθε τύπος έχει τα δικά του ενεργειακά χαρακτηριστικά  και τις δίκες του λειτουργικές  δαπάνες . Εάν έχετε οικόπεδο στο οποίο επιθυμείτε να κατασκευάσετε την κατοικία σας η να αναβαθμίζεται Ενεργειακά και αισθητικά το υφιστάμενο κτίριο σας επικοινωνήστε μαζί μας να κάνουμε μια συζήτηση. Η εταιρεία μας «Papakostas constructions» αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την έκδοση αδείας, και την κατασκευή της κατοικίας σας.