Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου

Άμεση αυτοψία στο ακίνητο και παράδοση στον πελάτη

Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου

Άμεση αυτοψία στο ακίνητο και παράδοση στον πελάτη

Η βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική για κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Η πλέον εικοσαετίας εμπειρίας μας σε πολεοδομικά και κτιριοδομικά θέματα, αλλά και η παράλληλη κατασκευαστική μας εμπειρία, αποτελούν εγγύηση για την εγκυρότητα της βεβαίωσης και κατ’ επέκταση της συμβολαιογραφικής πράξης